Horizont2020 genom ERIG

EU:s stora forskningsprogram Horizont2020 gör regelbundet riktade utlysningar som ibland har gasteknik i fokus. Projekansökningar till Horizont2020 är till sin natur mycket omfattande och ställer krav på deltagande från flera olika EU-länder. Samtidigt är utlysningstiden begränsad, varför det är en stor utmaning att lyckas med att sy ihop en ansökan även när goda idéer och vilja finns. För att råda bot på denna organisation behöver forskningsaktörerna också formera sig på förhand och etablera nätverk och ömsesidigt förtroende. Energiforsk har tagit ett viktigt steg i denna riktning genom att tillsammans med fem andra länder - Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike - bilda ett virtuellt nätverksuniversitet för gasteknik benämnt ERIG European Research Institute for Gas and Energy Innovation. Energiforsk representerar Biogas Research Center vid Linköpings universitet, Svenskt Förgasningscentrum vid Luleå Tekniska universitet samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i ERIG.