Andra FoU-finansiärer

Vid sidan av SGC finns många andra branschforskningsorgan som finansierar och/eller bedriver egen forskning. I många fall har en projektidé kopplingar till flera branscher, till exempel gas, vatten, fjärrvärme och avfall. Undersök därför gärna möjligheten att söka projektbidrag från forsknings- och utvecklingsorganisationer inom olika branscher.

VEGA - Vatten, Energi, Gas, Avfall
Svenskt Vatten
Svensk Fjärrvärme
Avfall Sverige

Det finns också ett flertal andra organisationer som finansieriar forskning, såsom 
Biogas Väst

Elforsk
f3

Formas

Värmeforsk
Region Skåne
Skogforsk
Stiftelsen Lantbruksforskning - SLF
Sveriges ingenjörers miljöfond
Swedish ICT
Swerea
Toppforskningsinitiativet

Torvforsk
Vindforsk
Åforsk
Känner Du till fler organisationer eller fonder som vi borde ha med på denna sida så är vi tacksamma för tips om detta.

Dessutom finns andra branschforskningsorgan som är viktiga att känna till
Innventia
Vätgas Sverige