Sökmotor för biogasrapporter

Sökfunktioner
Under sökmotorn finns en antal kryssrutor som kan kryssas i. Om någon av rutorna är ikryssad söks endast information från denaa källa. Om däremot ingen ruta är ikryssad, söks rapporter från ett 30-tal olika källor.

För att förfina sökningen kan ett antal funktioner användas. Dessa beskrivs nedan:

AND - söker endast efter rapporter som innehåller båda orden
ex. gård AND häst = söker efter rapporter som innehåller orden gård och häst

OR - söker efter rapporter som innehåller antingen det ena ordet eller det andra ordet
ex. gård OR häst = söker efter rapporter som antingen innehåller ordet gård eller häst

NOT - söker efter rapporter som innehåller ett ord men utesluter rapporter som även innehåller ett annat ord
ex. gård NOT häst = söker efter rapporter som innehåller ordet gård men utesluter de rapporter som även innehåller ordet häst

"fras" - söker fter rapporter som innehåller en sepcifik fras
ex. "gård med hästgödsel" = söker endast efter rapporter som innehåller frasen gårde med hästgödsel

Saknas det rapporter?

Om du anser att det saknas rapporter och har tips om var dessa finns publicerade är du välkommen att höra av dig till Mattias Svensson på Energiforsk.

Indexerade rapporter
Idag inkluderas rappot från följande källor:
(observera dock vissa biogasrapporter från indexerade källor kan saknas)  
Avfall Sverige, Baltic Biogas Bus, Biofuel region, Biogas Mitt, Biogas Öst, Biogas Syd, Biogas Väst, Biogas SydOst, Borås Högskola, Chalmers, Elforsk, Energigas Sverige, Energigården, Energimyndigheten, F3 centre, Göteborg Energi, IEA - Bioenergy Task 37, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, IVL, JTI, Käppalaförbundet, Luleå Tekniska Universitet, Naturvårdsverket, Region Skåne, SGC, SLF, SLU, Stockholm Vatten, Svenskt Vatten, Värmeforsk, Waste refinery


Finansiering
Inom EU-projektet Implement har denna sökmotor utvecklats för att öka spridning och kommunikation av resultaten från svensk forskning och utveckling inom biogasområdet. Implement har delfinansierats av EU inom IV A programmet. 
Implement

samt av följande aktörer


Sökmotorn har dessutom finansierats av