SVSS

SwedeGas/Vattenfall/Sydgas/Sydkraft-samarbetet (SVSS) var tillsammans med GasCentrum föregångare till dagens SGC och var verksamt åren 1986-1990.

SVSS 1991-09-16 Bättre gasolanläggningar med hjälp av erfarenhetsåterföring och tillförlitlighetsteknik
Jonas Forsman 1991

SVSS 1990-12-28 Drivmedel från källa till användare
Mats Ekelund 1990

SVSS 1990-01-08 Skärning med naturgas
Åsa Marbe 1990

SVSS 1990-01-03 Värmning av ventilationsluft med gas
Jonas Forsman 1990

SVSS 1989-12-22 Konvertering till naturgasvärme i typområden
Kjell Wanselius, Bo Berggren 1989

SVSS 1989-12-12 1989 års internationella bevakning av naturgasdrivna fordon
Mats Ekelund, Tove Ekeborg 1989

SVSS 1989-12-08 Inkopplingsprinciper för gasdrivna kolvmotorer i kraftvärmeapplikationer
Tove Ekeborg, John Danelius 1989

SVSS 1989-12-08 Hemmatankning av naturgasdrivna fordon
Tove Ekeborg 1989

SVSS 1989-10-24 100 kWt SOLCELLSKRAFTVERK - Förstudie
Mats Andersson 1989

SVSS 1989-10-12 Konvertering till naturgasvärme
Kjell Wanselius, Bo Berggren 1989

SVSS 1989-10-10 Naturgasanvändning inom gjuteriindustrin
Mats Holmgren 1989

SVSS 1989-09-10 Försäkringsförändring beroende på installation av gas-IR
Thomas Andersson 1989

SVSS 1989-09-07 Reburning med naturgas i större kommunala avfallsförbränningsanläggningar
Lars Wrangensten 1989

SVSS 1989-09-07 Förbränning av fenolhaltigt vatten med naturgas
Lars Wrangensten 1989

SVSS 1989-08-18 Naturgasdrivna fordon - Internationell bevakning
Mats Ekelund 1989

SVSS 1989-07-11 Naturgas i Nordamerika
Pär Dalin 1989

SVSS 1989-07-03 Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon
Nils-Eric Carlstedt 1989

SVSS 1989-06 Naturgas-IR för processanvändning inom syd- och mellansvensk pappersindustri
Per Jerkeman 1989

SVSS 1989-04-20 Förstudie IR-värmning SCA Emballage AB
Anders Eriksson, Thomas Andersson 1989

SVSS 1989-04-20 Förstudie IR-värmning Forbo-Forshaga
Thomas Andersson, Anders Eriksson 1989

SVSS 1989-04-01 Utökad elproduktion med naturgasbaserad kraftvärme i Skoghallsverket
Björn Svensson 1989

SVSS 1989-03-21 Hydrocarbon destruction in incinerators
A. N. Bogtstra 1989

SVSS 1989-03-08 Förbränning av riskavfall med naturgas
Lars Wrangensten 1989

SVSS 1989-03 SMART HOUSE Gas Hus
Mikael Wallberg 1989

SVSS 1989-02-08 Elersättning med naturgas i industriella processer
Karin Byman 1989

SVSS 1989-01-27 Konvertering av högtemperaturugnar från olja och kol till naturgas
Arcindo M. dos Santos 1989

SVSS 1989-01-02 Studie avseende möjligheten att konvertera konventionell ångtork för direkttorkning av naturavgaser
Folke Sahlin, Sune Hillmart 1989

SVSS 1988-09-05 Effektiv användning av naturgas i trädgårdsnäringen
Lars Bernhardsen, Göran Fermbäck 1988

SVSS 1988-07-11 Lokaluppvärmning med IR-strålare på Pripps bryggerier och Gunnar Bäckstrand AB
Göran Svensson 1988

SVSS 1988-07 IR-värmning med gasstrålningsbrännare i olika typer av värmnings- och torkningsprocesser
Michael Johansson, Åke Jansson 1988

SVSS 1988-03-07 Naturgasteknik för bostadsuppvärmning
Kjell Wanselius 1988

SVSS 1988-03 Teknik för låga kväveoxidemissioner vid naturgasförbränning. Del B
Ingemar Gunnarsson 1988

SVSS 1988-02-11 Teknisk marknadsbedömning för reburning med naturgas i fastbränslepannor
Anna-Karin Hjalmarson 1988

SVSS 1988-02-08 Gasinfra för stormarknader
K. H. Hofgren 1988

SVSS 1988-02 Teknik för låga kväveoxidemissioner vid naturgasförbränning. Del A
Mikael Näslund 1988

SVSS 1988-02 Gasdrivna värmepumpar
Lars Sandberg, Peter Thomsson 1988

SVSS 1988 Naturgasreferens Timab tvätteri i Malmö
Gert Olsson, Karl-Gustav Ekström, Hans Nilsson, Ingemar Gunnarsson, Mats Johansson 1988

SVSS 1988 Erforderliga naturgastryck för gasturbin- och gasmotorbaserade kraft- och kraftvärmeverk
Olov Stenbäck, Inge Pierre 1988

SVSS 1988 Analys av ny elproduktionskapacitet
1988

SVSS 1987-12-21 Kraftvärmeproduktion med naturgas
Björn Svensson 1987

SVSS 1987-12-11 Förenklade läggningsmetoder för distributionsledningar
Sören Johansson 1987

SVSS 1987-11-04 Naturgas som tillsatsmedel
Mats Renntun, Christer Nilsson 1987

SVSS 1987-10-22 Systemteknik: Kompressorstationer för naturgas
Albert Strömsjö 1987

SVSS 1987-08 Naturgasteknik för bostadsuppvärmning
Bo Berggren 1987

SVSS 1987-06 Förstudie av demonstrationsprojekt med naturgas- och biogasdrivna bussar
Mats Ekelund, Göran Fermbäck, Bernt Karlsson 1987

SVSS 1987-04-14 Gasvärme - Skogshöjden
Bo Berggren 1987

SVSS 1986-12-19 Rationell rörtransport och rörnedläggning
Henrik Ringertz, Gunnar Boberg 1986

SVSS 1986-12-19 Naturgasdrivna fordon - Lägesrapport
Thomas Carlqvist 1986

SVSS 1986-12-19 Förenklade läggningsmetoder för distributionsledningar
Sören Johansson, Bo Berggren 1986

SVSS 1986-11-21 Rationell kringfyllning
Ernst Hellbacher, Hans Margren 1986

SVSS 1986-11-18 Rationell stubbhantering under utförande arbetsgata för gasledning
Hans Markgren 1986

SVSS 1986-11-18 Förankringsmetod för gasledning genom våtmarksområden
Hans Markgren 1986