SGC Arbetsrapport

SGC Rapport A43 Networked energy measurement and control in a natural gas grid
Jerker Delsing 2006

SGC Rapport A42 Utvärdering av SGCs energigastekniska utvecklingsprogram år 2003-2005

Ulf Hansson, Birte Holst Jørgensen, Johan E. Hustad 2005

SGC Rapport A41 Kondenserande gaspannor - Är det något för nybyggen?

Corfitz Norén 2003

SGC Rapport A40 Through drying of Paper - A Literature Review

Henrik Weineisen 2003

SGC Rapport A39 Utvärdering av gasturbin GTX 100 i Helsingborg - Etapp 2

Agne Karlsson 2003

SGC Rapport A38 Växelströmskorrosion på naturgasledningar. Delrapport: 5V AC

Charlotte Persson, Roland Lundberg 2003

SGC Rapport A37 Provning av tryckbehållare för naturgas och biogas i fordon

Owe Jönsson 2003

SGC Rapport A36 Utvärdering av SGC:s Energigastekniska utvecklingsprogram 2000-2002

Harry Anton, Bo Leckner, Karl Erik Widell 2002

SGC Rapport A35 Networking for knowledge - An Evaluation of the SGC Model

Barbro I. Anell 2002

SGC Rapport A34 Naturgas och gasolanvändning vid tissuetillverkning samt framtida utveckling av TAD-processer i Sverige och Europa

Stig Stenström 2002

SGC Rapport A33 Utvärdering av kontinuerlig drift av trevägskatalys för NOx-reduktion i stora naturgaseldade pannor

Ola Augustsson 2002

SGC Rapport A32 Evaluation of CO2-fertilization of a Greenhouse with Flue Gases from a Microturbine

Corfitz Norén 2002

SGC Rapport A31 Utvärdering av gasturbin GTX100 i Helsingborg - Etapp 1

Tord Torisson, Mohsen Assadi (red.) 2001

SGC Rapport A30 Klimat och materialkrav

Lennart Skymbäck 2001

SGC Rapport A28 Utbyggnad av 30 bars naturgasledning i Helsingborg 1996-1998

Jan Lindeberg, Johan Rietz 2001

SGC Rapport A27 Vätgas i framtidens energisystem. En förstudie om möjligheter till industriell utveckling i Sverige

Jan Johansson 2000

SGC Rapport A26 Svavelfri och svavelfattig odorisering av gasol och naturgas

Jörgen Thunell, Corfitz Norén 2002

SGC Rapport A25 Kvalitetssäkringsrutiner för läcksökning av gasledning med konventionella metoder och med sökhundar

Björn Rosén, Lennart Wetterholm 2000

SGC Rapport A24 Flygburen fjärranalys för gasdetektering

Sven-Åke Ljungberg 2000

SGC Rapport A23 Förläggning av gasrör av polyeten i befintliga massor

Gunnar Bergström, Stefan Nilsson 1999

SGC Rapport A22 Catalytic abatement of CO- and UHC-emissions from Gas Fuelled Engines

Fredrik Silversand 1999

SGC Rapport A21 Naturgasdrivna järnvägsfordon- Förstudie

Rolf Öberg 1998

SGC Rapport A20 Europeisk livscykelinventering för naturgas

Jörgen Thunell 1998

SGC Rapport A19 Katalytisk rening av gaseldade lean-burnmotorer etapp 1 - Teoretisk förstudie

Fredrik Silversand 1998

SGC Rapport A18 Emissions- och immissionsmätning vid en naturgaseldad villapanna

David Cooper 1997

SGC Rapport A17 Reservförsörjning med fordonstransporterad LNG

Stig Johansen 1997

SGC Rapport A16 Ind- CO2-härdning av betong

Åsa Marbe 1998

SGC Rapport A15 Undersökning och förstärkning av korr. skyddet på gasrör förlagda i skyddsrör - Delrapport 1

Åsa Marbe, C. Johansson 1997

SGC Rapport A14 Uppföljning av drift med naturgaseldar kondenserande gaspanna i Rinnebäckskolan

Bo Cederholm 1997

SGC Rapport A13 Klassningsplaner för gasinstallationer

Carl-Axel Stenberg, Greger Arnesson 1997

SGC Rapport A12 Uppföljning, installation av gaspanna med avgaskondensor, kv Hornblåsaren 6, Råå

Bo Cederholm 1996

SGC Rapport A11 Direkttorkning av socker med naturgas

Rolf Christensson 1996

SGC Rapport A10 NOX-reduktion genom naturgasinjektion o reburning. Demoprojekt på Knudmoseverket

Jan Flensted Poulsen 1996

SGC Rapport A09 Naturgas/mikrovågsteknik för sintring av keramer

Anders Röstin 1996

SGC Rapport A08 Reduktion av dioxin, furan- och klorfenoler vid avfallsförbränning

H. Palmén, M. Lampinen 1996

SGC Rapport A07 Större kemisk fiberbrännare. Förstudie.

Per Carlsson 1996

SGC Rapport A06 Dokumentation avseende arbete med isbildning i naturgasbussar och CNG-system
 
Volvo Aero Turbines, Sydgas, SGC 1995

SGC Rapport A05 Värmning av vätskor med naturgas- Bakgrund till faktablad

Rolf Christensson 1995

SGC Rapport A04 Bussbuller. Förslag till mätprogram

Ingemar Carlsson 1995

SGC Rapport A03 Gasanvändning för färjedrift

Gunnar Sandström 1995

SGC Rapport A02 Uppföljning av gaseldade luftvärmare vid Arlövs sockerraffinaderi

Rolf Christensson 1995

SGC Rapport A01 Fordonstankstation Naturgas. Parallellkoppling av 4 st Fuel Makers

Per Carlsson 1995