Böcker och broschyrer

Vi samlar och sprider kunskap om energigaser. Under varumärket GasAkademin har vi publicerat ett antal handböcker och i eget namn några broschyrer. Klicka på boktiteln för att läsa ett kapitel av boken som smakprov. Broschyrer är nedladdningsbara i sin helhet. Du kan köpa våra broschyrer genom att skicka oss ett mail. Ange titel och antal.

Gasdrift av fordon
Innehåll: Gasdrift av fordon är en broschyr som  syftar till att ge aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för gasdriven transport, med fokus på vägfordon och fördelarna med biometan som fordonsbränsle. Broschyren avhandlar bland annat svensk och internationell gasfordonsmarknad, emissionsbilden för gasdriven transport jämfört med diesel, beskrivning av forskningsläget för den framtida gasmotorn med gasens låga emissioner men diesellik prestanda, och fakta om gasdrift på räls, till sjöss och i luften.
Målgrupp: Broschyren vänder sig såväl till aktörer inom energibranschen, till beslutsfattare i olika positioner i samhället som till intresserad allmänhet. 
Omfattning: 24 sidor A5
Pris: 20 kr+moms per styck (minst 25 ex.). Frakt tillkommer.
   
Framställning av gröna gaser
Innehåll: Framställning av gröna gaser är en broschyr som  syftar till att ge aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för olika tekniker för produktion av gröna gaser. Broschyren är en uppdaterad version av broschyren Basdata om Biogas och inkluderar förutom biogas från rötning och deponi nu även information om termisk förgasning, el-till-gas samt olika katalytiska bränslesynteser för framställning av syntesgas, vätgas, biometan, grön gasol, m.fl. 
Målgrupp: Broschyren vänder sig såväl till aktörer inom energibranschen, till beslutsfattare i olika positioner i samhället som till intresserad allmänhet. 
Omfattning: 20 sidor A5
Pris: 20 kr+moms per styck (minst 25 ex.). Frakt tillkommer.
 
   
Lagra Energi och transportera gas
Innehåll: Lagra energi och transportera gas är en broschyr med aktuell information om hur gas transporteras i sverige både på landsväg och i ledning. Broschyren innehåller även information säkerhet och begrepp och förkortning inom gasdistribution. 
Målgrupp: Broschyren vänder sig till personer i och utanför gasbranschen som vill veta med om den svenska gasditributionen men kan också vara ett underlag för beslutsfattare.
Omfattning: 20 sidor A5
Pris: 20 kr+moms per styck (minst 25 ex.). Frakt tillkommer. 
 
   
  Gasanvändning i bostäder och lokaler
Innehåll: För bostäder och lokaler har energigaser såsom naturgas, biogas, stadsgas, gasol många användningsområden. De främsta är uppvärmning, varmvattenberedning och matlagning men de kan också användas för exempelvis småskalig kraftvärmeproduktion och drift av värmepumpar. I ”Gasanvändning i bostäder och lokaler” behandlas olika existerande gasapparater för dessa olika användnningsområden samt installationsteknik och uppbyggnaden av värmesystem, lämpade för både småhus och större fastigheter. Därutöver behandlas översiktligt energigasers egenskaper och de regelverk som berör säkerheten hos komponenter och system.
Målgrupp: Handboken vänder sig främst till värme- och installationstekniker, gastekniker, konsulter, bygg- och fastighetsföretag, och kan fördelaktigt användas i utbildningssyfte inom dessa sektorer.
Omfattning: 128 sidor A4
Pris: 375 kr+moms per styck
   
Energigaser - Produktion, transport och lagring
Innehåll: Energigaser tar en allt viktigare plats i det svenska samhället. Allt eftersom gassystemet utvecklas i samhället kommer fler människor och yrkesgrupper i kontakt med tekniska frågeställningar kring energigasernas framställning, distribution och lagring. Handboken "Energigaser - Produktion, transport och lagring" ger en sammanfattande baskunskap om de vanligaste energigasernas framställningssätt och de olika alternativ för distribution och lagring som idag används i Sverige.
Målgrupp: Handboken vänder sig till projektörer och konstruktörer engagerade i system för framställning, distribution och lagring av energigaser.
Omfattning: 179 sidor A4
Pris: 375 kr+moms per styck
   

 

Andra handböcker
Vi har också följande GasAkademivolymer till salu:

Pris: 375 kr+moms per styck