GERG

GERG står för Groupe Européen de Recherches Gazières och är en samarbetsorganisation för forskning kring energigaser i Europa. Organisationen spänner över samma område som SGC gör i Sverige. GERG grundades 1961 och har sitt kontor i Bryssel i Belgien. I GERG Board of directors representerar Martin Ragnar SGC. Läs mer om GERG här.

Som en av närmare 30 medlemmar har SGC plats i organisationens styrelse. Verksamheten leds av en generalsekreterare. Denne bedriver ett lobbyarbete gentemot EU kring synen på energigaser i allmänhet samt för inriktningen på ramprogram och utlysningar inom ramprogrammen. Organisationen är arrangör av gaskonferensen EGATEC som arrangeras vartannat år. GERG tillhandahåller därtill arenor för kunskapsuppbyggnad i form av fem programkommittéer med SGC:s representanter angivna inom parentes:
  • General studies (Tobias Persson)
  • Transmission and storage (Eva-Lena Bjur, Swedegas)
  • Distribution (Jenny Rissler)
  • LNG (Mattias Svensson)
  • Utilisation (Anna-Karin Jannasch)
I programkommittéerna diskuteras förslag till gemensamma FoU-projekt mellan medlemmarna. Vi erbjuder ditt företag möjlighet att få din projektidé presenterad där. Läs mer om våra tjänster i relation till GERG här.

Vårt syfte med att vara medlem i GERG är att
  • Verka för att GERG blir en ledande kraft för den gröna omställning som Europas gasindustri måste genomgå
  • Samla svenska aktörers intressen i GERG
  • Ta initiativ till FoU-projekt för andra GERG-medlemmaratt gå med i
  • På detta vis sätta Sverige på kartan som en viktig spelare i framtidens värld av gröna gaser