Skydda uppfinningar

Kommersialisering av forskningsresultat är centralt i vår verksamhet. Vi vill anmoda alla projektdeltagare att försöka skydda sina uppfinningar. Vårt bidrag till detta är en liten broschyr på temat, med titeln Tankar och råd kring skyddandet av en uppfinning. Vi vet att den innehåller råd som de flesta inte känner till - så läs den!