Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete

I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ER...
Läs mer >>


Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?

Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, ...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedega...
Läs mer >>

Industriella driftserfarenheter och skogsindustrin i fokus vid årets upplaga av SGC International Seminar on Gasification

Erhållna driftserfarenheter från större industriella förgasningsanläggningar och biomassaförgasninge...
Läs mer >>

Sälj alla bränslen i kilojoule
På NyTekniks Debattsida skriver VD Martin Ragnar idag en debattartikeln om att alla fordonsbränslen bör säljas i energienheter - t.ex. kilojoule - snarare än som idag i liter eller kiologram.
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3846062.ece