Stadsgasforum

Stadsgas har funnits i Skandinavien sedan 1846 då ett privat bolag startade det första stadsgasverket i Göteborg. I Sverige har 37 städer haft stadsgas och i Danmark 112 städer. Även Norge har haft stadsgasverk. Från början användes stenkol som råvara i avgasningsprocessen. Från slutet av 1950-talet började nafta ta över och processen innebar då att man krackade naftan i ett spaltgasverk. På några ställen användes också butan eller metan som råvara för krackningen. Idag är stadsgasen modern och utgörs av en blandning av metan och luft. Luftinblandningen görs för att hålla nere gasens värmevärde så att också äldre spisar och apparater kan fortsätta att användas. I Skandinavien finns stadsgas idag i Stockholm, Köpenhamn, Fredriksberg och Ålborg. Vi arrangerar årligen Stadsgasforum vars främsta syfte är att utgöra en mötesplats för de fyra stadsgasföretagen i Skandinavien för utbyte av erfarenheter och diskussion av gemensamma utmaningar. Stadsgasforum går av staplen nästa gång i Köpenhamn 151013-151014.