GasAkademin

GasAkademin är ett samarbete mellan svensk gasindustri och svensk akademi. Vi arrangerar årligen sedan 2013 ett sommarinternat under andra veckan i augusti under namnet GasAkademin. Internatet är öppet för doktorander vid svenska akademier samt för yrkesverksamma ingenjörer i svensk industri. Syftet med sommarinternatet är att ge deltagarna en överblick över gasteknikområdet från rötning och förgasning till gasmotorer och gasturbiner. Internatet inkluderar också studiebesök, presentationsövningar, argumentationsövningar och mycket mer. Föreläsarna utgörs uteslutande av Sveriges ledande forskare inom de områden som behandlas. I utvärderingar ges sommarinternatet mycket höga omdömen. Särskilt lyfter deltagarna fram värdet av att utvidga sina nätverk inom akademi och näringsliv, vilket skapar grogrund för nya innovationer och mer högkvalitativ forskning. Välkommen att delta i GasAkademins sommarinternat du med! Läs mer här!