GGROS

GGROS är en förkortning för Green Gas Research Outlook Sweden. Det är en årligen återkommande vetenskaplig konferens om energigaser med fokus på vad som händer i Sverige. GGROS är också en mötesplats för svensk akademisk forskning och svensk industriell forskning. Konferensen anordnas i mars månad varje år sedan 2014 och brukar inkludera parallella sessioner under en del av programtiden. Konferensen har en vetenskaplig kommitté med ledamöter från Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Nästa upplaga av GGROS går av stapeln våren 2016. Läs mer om GGROS här!