Varför gas?

Svenskt Gastekniskt Center arbetar som namnet antyder främst med gas och därvidlag med energigaser. Men varför begränsa sig till energigaser och inte också inkludera vätskeformiga och fasta bränslen? Logiken kring de olika aggregationstillstånden - fast, flytande och gas - skiljer sig åt. Det går ju t.ex. utmärkt att elda träflis i en stor stationär panna, men det är svårare att ha med sig träflis för att driva fram en bil med. För gasformen talar bl.a. följande;
  • Drivmedel måste vara fluida (d.v.s. vätskeformiga eller gasformiga) för att kunna hanteras
  • Energigaser har högre väteinnehåll än vätskor och därför bättre klimatprestanda
  • Energigaser är/kan göras väldigt rena och gasformiga vilket sammantaget möjliggör en särskilt homogen förbränning och därmed låga utsläpp av hälso- och miljöskadliga ämnen och partiklar