Substrattrappa

EU har tagit fram den s.k. avfallstrappan som redskap för återvinningssektorn i Europa. Tanken är att restprodukter som uppstår ska hanteras så högt upp som möjligt i avfallstrappan.
Allra bäst är alltså att vidta åtgärder som gör att restprodukten alls inte uppkommer och bara som sistahandsalternativ kommer deponering. Energiutvinning är det näst nedersta trappsteget.

Det är fruktbart att tänka på ett liknande sätt när det gäller substrat (råvara) för framställning av energigaser. Följande är ett försök att ställa upp en substrattrappa för framställning av fluida (d.v.s. gasformiga eller vätskeformiga) biobränslen. Ju längre ned i trappan ett substrat står - desto lämpligare är det som råvara för framställning av energigas eller flytande bränsle. Forskning och utveckling inom energigaser har en viktig uppgift att sträva efter att substratanvändningen utvecklas nedåt i trappan.