Energigaser

Med energigaser avses gaser som kan förbrännas och därmed utveckla värme. Värmen kan sedan utnyttjas för lokaluppvärmning, elproduktion, fordonsdrift, smältning av metaller, torkning med mera. Många av energigaserna kan också användas på andra sätt, t.ex. som råvara i kemiska processer.

De volymmässigt viktigaste energigaserna i Sverige är naturgas, gasol och biogas. Andra energigaser är stadsgas, metan och DME från termisk förgasning av fasta bränslen samt vätgas. Olika energigaser kan blandas, men för att användas i till exempel ett gasnät krävs att vissa kriterier kring egenskaperna uppfylls.

Har du intresse av gasanvändning i bostäder och lokaler finns mer information på vår separata hemsida Gas i ditt hus, t.ex. om värmepannor, spisar, grillar och terrassvärmare.